Jakie są konsekwencje hejtu?

 • Baza wiedzy

  26-08-22

  Hejt to popularny problem naszych czasów. Choć dawniej pojęcie "hejt" wpisane było tylko w język młodzieżowego slangu, to obecnie do czynienia z nim ma dosłownie każdy z nas. Jednocześnie trzeba sobie powiedzieć, że hejt w dzisiejszych czasach wyszedł daleko poza jakiekolwiek granice. Spotykają się z nim dorośli i dzieci, a konsekwencje tego działania mogą być prawdziwie opłakane w skutkach. Wobec tego, dlaczego nie warto hejtować?

  Hejt osłabia więzi społeczne.

  Jeśli zastanawiamy się, dlaczego nie warto hejtować, to jako pierwszy powód można uznać znaczne osłabienie więzi społecznych. Problem hejtu jest głęboko zakorzeniony, jednak doprowadza on do rozpadu relacji międzyludzkich. Hejt zaburza normalną i racjonalną komunikację oraz prowadzi do wycofania się z życia społecznego. 

  Hejt może zniechęcić do dzielenia się ważnymi informacjami.

  Hejt może doprowadzić do całkowitego zaniku jakiejkolwiek formy komunikacji pomiędzy dwoma osobami. Okazuje się, że może to z kolei negatywnie wpłynąć na przepływ informacji. Osoba hejtowana może chcieć zataić istotne fakty czy informacje w ramach "zemsty" za wyrządzone jej krzywdy. W tym przypadku obie ze stron mogą zostać narażone na konsekwencje swoich czynów.

Dlaczego nie warto hejtować?

Hejt prowadzi do izolacji i braku zaufania.

Hejt to nie tylko zaburzenie komunikacji. Tak naprawdę to swoiste zaburzenie całego egzystowania w społeczeństwie. Może on bardzo szybko doprowadzić do tego, że dana osoba całkowicie wycofa się z życia społecznego i zdecyduje się na całkowitą izolację. Dodatkowo w takim przypadku nie można również mówić o jakimkolwiek zaufaniu czy poleganiu na sobie. Hejt doprowadza więc do tragicznych skutków.

Hejt jest krzywdzący i może zranić innych.

Dlaczego nie warto hejtować? Otóż z prostego powodu, jest to wyjątkowo krzywdzące działanie dla każdej osoby, która stanie się przedmiotem hejtu. Z pewnością nikt z nas nie chce krzywdzić innych i czerpać z tego satysfakcji. Właśnie z tego powodu powinniśmy unikać hejtu i hejtowania jak przysłowiowego ognia.


Autor: Julita Jabłońska

Komentuj artykuł